Regler och riktlinjer Frågor och svar

 • Avtalsregler

  Här kan du läsa våra avtalsregler.

 • Ordnings- och säkerhetsregler

  Våra ordnings- och säkerhetsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar samt skapa trivsel och ordning i Member 24’s träningslokaler.

  Medlemmen skall ta del av och följa Member 24’s vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, samt följa anvisningar som ges av Member 24’s personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.

  Medlemmen skall följa anvisningar givna av Member 24’s personal och anslag i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på gymmet.

  Medlemmen får inte bete sig på ett förargelseväckande sätt som kan uppfattas som olämpligt mot eller störande för andra medlemmar eller personal som vistas i Member 24’s träningslokaler.

  Medlemmen ska visa särskild hänsyn vid besök på Member 24’s anläggningar mellan klockan 21.00 och 08.00 genom att uppträda på ett sätt som inte stör boende, grannar och andra i närområdet.

  Member 24’s lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det är strängt förbjudet att på något annat sätt eller för andra ändamål uppehålla sig i lokalerna.

  Medlemmen skall alltid uppvisa sitt medlemskort vid receptionen före träning om receptionen är bemannad.

  Medlemmen får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor eller tjänster i Member 24’s träningslokaler.

  Endast personer anställda av Member 24 får instruera och träna medlemmar i Member 24’s lokaler.

  Member 24 tar avstånd från alla former av doping, prestationshöjande medel samt droger. Member 24’s antidopingpolicy förbjuder användandet av sådana preparat av såväl anställda som medlemmar. Medlemmar får inte använda någon form av dopingmedel eller droger utöver mediciner som är föreskrivna av läkare. Member 24 förbehåller sig rätten att genomföra oannonserade dopingtester i sina lokaler.

 • Gym rules

  Gym rules - Vett och etikett på gymmet:

  Clean up after yourself - Plocka undan det du använt. Ställ tillbaka vikter och redskap på sin plats.

  Lift it, then put it down - Ta hand om vår utrustning och undvik att "dumpa" tunga vikter i golvet.

  Training gear on - Här tränar vi med träningsskor och träningskläder för inomhusbruk.

  Liquid chalk only - Vi tillåter enbart flytande kalk då pulver smutsar ner och förstör våra golv.

  Train smart and be nice - Respektera andra medlemmar, vår utrustning samt lokaler. För övriga riktlinjer, se våra ordnings-samt avtalsvillkor, använd sunt förnuft och lyssna på personalens instruktioner.

 • Dopingpolicy

  Vi är emot all form av prestationshöjande preparat och arbetar aktivt för att motverka dopning på våra gym. Läs mer om hur vi jobbar med dessa frågor genom att ladda ner vår dopningspolicy.

 • Integritetspolicy

  Här kan du läsa vår Integritetspolicy.

 • Kamerabevakningspolicy

  Här kan du läsa vår Kamerabevakningspolicy.

Vanliga frågor och svar